Categories starting with K

Items starting with K

komprimator til vådt affald fra Varig

Komprimator med pendulpresse - til vådt affald

Denne komprimator fra Varig Teknik & Miljø egner sig specielt godt til vådt affald. Den er kendetegnet ved den skjulte hydraulikcylinder og det lukkede pressehoved.

komprimator med snegl

Komprimator med snegl/skrue

Den robuste og pålidelige skruekomprimator er særdeles velegnet til komprimering af karton, plastfolie og forskelligt restaffald. Brugervenlig, pålidelig og økonomisk.

Komprimator med snegl

Komprimator med snegl

Denne sneglekomprimator er affaldsløsningen, hvis pladsforholdene er trange f.eks. i parkeringshuse, kælderrum eller ved anvendelse under niveau.

komprimator drevet af solenergi

Komprimator drevet af solenergi

Mobilkomprimator med miljøprofil
Sollyset er strømkilden til den soldrevne Varig komprimator. Den gratis energi indsamles af monokrystallinske solcellepaneler og lagres i den indbyggede batteripakke. Således kan den soldrevne affaldspresse køre uafhængigt af elnettet.

Nedgravede afffaldssystemer tømmes med krankomprimator

Krankomprimator til tømning af nedgravede affaldssystemer

Praktiske erfaringer med denne komprimator viser, at der hentes op til 10 tons, hvilket svarer til tømning af ca. 50 affaldsanlæg. Det afhænger selvfølgelig af typen af affald.