Stationær komprimator med murtilslutning

Stationær Varig komprimator - ST

Rådgivning og erfaring giver individuelle løsninger, som er tilpasset jeres behov.

Varig fører et bredt program inden for stationære komprimatorer, fra små manuelt betjente anlæg til begrænset affaldsmængde til store fuldautomatiske anlæg som klarer meget store mængder affald

De kortbyggede stationære anlæg fra Varig Teknik & Miljø leveres med flere størrelser ifyldning, der afhænger af type og volumen af affald, der skal behandles. Anlæggene har stor fordel af forholdet mellem totallængden og den meget store ifyldningsåbning.

Derudover udmærker de kortbyggede stationære anlæg sig ved deres høje pressetryk og ved den servicevenlige konstruktion, der kræver minimal vedligeholdelse.

ST-SEL-TS50-blau

Endvidere kan anlægget leveres i forbindelse med specielle pressecontainere med hydraulisk dørlukke-funktion.

Til anlægget fås en række ekstraudstyr, der monteres på anlægget efter ønske, og som vil lette brugen af maskinen hos den enkelte bruger.