GIGANT GT 1750

GIGANT GT 1750

Rullekompaktor GIGANT GT 1750 fra Varig Teknik & Miljø er fremragende til komprimering af større mængder voluminøs affald. Affaldsknuseren - skab plads til mere affald i containeren!

Materialer som paller, trækasser, møbler, dåser, storskrald og andre lette former for metal gribes af den rullende valse som knuser og komprimerer det. Containeren kan derigennem fyldes op til 4 gange så meget, da containeren udnyttes fuldt ud, og der bliver færre tømninger af containeren. Rullekompaktor GiGANT GT 1750 udmærker sig ved den robuste og servicevenlige konstruktion, samt den meget enkle håndtering.

Valsen drives over motor med et elektro-hydraulisk system, og den kan indstilles, så den passer til længden på den givne container.

rullekompaktor-med-skinner