Varig Vejesystem

Varig-Online Waste Control

Fælles vejesystem til affald med registrering af den enkelte brugers affaldsmængde og -type

Bortskaffelse af affaldet:

Hver bruger har sin individuelle nøgle som identifikation over for systemet. Brugeren vælger en komprimator og fører herefter sin nøgle forbi displayet foran komprimatoren. Herefter åbnes låget og affaldet kan fyldes i. Derefter lukkes låget. Herved er vægten af det indkastede affald registreret under brugerens nøglenummer med dato og klokkeslæt.

Registrering af data:

Hver enkelt vejning lagres i en lokal vejecomputer. Med jævne mellemrum overføres den opsamlede data til en central server via en sikker internetforbindelse.