Nye krav til samfundets sortering af bioaffald øger fokus på håndtering af affald i alle led. Hos Varig Teknik & Miljø har vi altid arbejdet på at gøre håndteringen af affald smartere og fjerne så mange gener som muligt. 

Omlastning af bioaffald

I et bioomlastesystem fra VARIG Teknik & Miljø aflæsses bioaffaldet direkte i omlasteanlægget! Hver gang man aflæsser, presses affaldet ind i en væsketæt container, der er specielt designet til at opbevare og transportere denne fraktion.

Vi mener ikke, at man behøver at gøre affaldshåndtering mere besværligt, end det er. Omlastning på stedet har mange åbenlyse fordele:

  • Giver færre lugt- og støvgener
  • Forhindrer skadedyr i at få adgang til affaldet
  • Giver bedre arbejdsmiljø for medarbejderne på pladsen
  • Giver mindre transport og færre håndteringer af affaldet
  • Reducerer CO2-udslip
  • Reducerer omkostninger ved affaldshåndteringen

Bioomlastesystemer fra Varig Teknik & Miljø har været med til at løse mange udfordringer rundt omkring i Danmark. En af de største udfordringer ved de nye krav til affaldssortering har været håndteringen af bioaffald, fortæller salgschef Henning Vestergaard:

“Tidligere blev rest- og bioaffald blandet sammen – men nu skal man adskille det i to fraktioner. Bioaffald kan tit være noget flydende - specielt om sommeren. Så det har været kunsten at kunne håndtere det! Tidligere er det ofte blevet tippet af på jorden inde i en hal, hvor man har rodet rundt i det med en gummiged. Der er klart, det er noget, der tiltrækker måger, rotter og andet utøj. Vores løsning giver en kontrolleret håndtering i et lukket system. Så undgår man en række unødige arbejdsgange, og man holder en række ubudne gæster væk fra affaldet.”

Siden 2008 har Varig Teknik & Miljø leveret anlæg til omlastning af bioaffald, og det seneste system blev i december 2020 godkendt af Fødevarestyrelsen – som det eneste i Danmark.

Dit affald – vores løsning

VARIG Teknik & Miljø A/S mener, at innovation inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din, min og klodens fremtid. Vi skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan løse jeres affaldsudfordringer med et skræddersyet omlastesystem.