Vores omlastestationer reducerer jeres transportomkostninger og giver tidsbesparelse for chaufførerne.

Omlastestationerne håndterer både husholdningsaffald og diverse industriaffald. Komprimeringen af affald betyder blandt andet, at der kan transporteres mest muligt af gangen til forbrændingen.

Vi har stor erfaring med etablering af omlastestationer, og vi kan derfor tilbyde en løsning, som svarer til netop jeres behov. Vi vurderer blandt andet jeres kapacitetsbehov, antallet af aflæsningspladser og behovet for en forkomprimering, som vil øge kapaciteten.

Der er desuden mulighed for etablering af anlæg med flere containere, som kan udskiftes.

Til en omlastestation anvendes typisk et MP-anlæg og tilhørende presscontainere. Både MP-anlægget og presse-containere fås i forskellige størrelser, afhængigt af type og volumen af det affald, der skal behandles.

Læs mere om vores omlastestationer her i vores produktkatalog på s. 30-32.