Rullekompaktor GIGANT GT 1750 fra Varig Teknik & Miljø er konstrueret til  at komprimere større mængder voluminøst affald i åbne containere.

Kompaktoren er en effektiv, specialdesignet maskine til komprimering og neddeling af materiale i åbne containere. Containeren kan derved indeholde op til 5 gange så meget affald, og man vil spare store summer på omkostninger til tømning.

Ranger Rullekompaktor manøvres mellem containerne ved hjælp af skinner, og vil effektivt kunne benyttes til fra  2 - 8 containere med alle affaldstyper.

                   Skinnegende Rullekomprimator fra Varig Teknikk Milj 

Container 

Affald 

Uden GT 1750 

 Med GT 1750

35 m3   Pap 1500 kg  7000 kg 
35 m3   Træpaller 2500 kg  8000 kg 
35 m3   Frugtkasser 3300 kg  8000 kg 
 30 m3 Trækasser  1500 kg   7800 kg
 36 m3 Stort brændbart  1200 kg   5250 kg
35 m3  Blandet papir   3500 kg  10000 kg
35 m3   Restaffald  1800 kg  5500 kg
30 m3 Køleskabe 2000 kg 9000 kg
33 m3 Dåser 3000 kg 9000 kg
35 m3 Metaltønder ( 30- 200 l) 2000 kg 7500 kg