Hvordan undgår i ubudne gæster?

Nye krav til samfundets sortering af bioaffald øger fokus på håndtering af affald i alle led. Hos VARIG Teknik & Miljø har vi altid arbejdet på at gøre håndteringen af affald smartere og fjerne så mange gener som muligt.

Omlastning af bioaffald

I et bioomlastesystem fra VARIG Teknik & Miljø aflæsses bioaffaldet direkte i omlasteanlægget! Hver gang man aflæsser, presses affaldet ind i en væsketæt container, der er specielt designet til at opbevare og transportere denne fraktion.

Vi mener ikke, at man behøver at gøre affaldshåndtering mere besværligt, end det er. Omlastning på stedet har mange åbenlyse fordele:

  • Giver færre lugt- og støvgener
  • Forhindrer skadedyr i at få adgang til affaldet
  • Giver bedre arbejdsmiljø for medarbejderne på pladsen
  • Giver mindre transport og færre håndteringer af affaldet
  • Reducerer CO2-udslip
  • Reducerer omkostninger ved affaldshåndteringen

Herning slipper for bøvl og skadedyr

I december 2020 leverede Varig Teknik & Miljø anlæg til omlastning af bioaffald til Herning Kommune. Et system, der er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen – som det eneste i Danmark.

Da Herning Kommune stod for at skulle begynde at samle madaffald ind for sig selv, kunne de se, at det hurtigt kunne blive en bøvlet affære, hvis de skulle køre til omlastning 20 kilometer væk med de små læs. Det ville blive dyrt i både brændstof, CO2 og tid. Derfor var det for dem den rigtige beslutning at investere i et bioomlasteanlæg, fortæller Karen Marie Frost, som er Afdelingsleder i Genbrug og Affald:

“Tingene ville simpelthen have været langt mere besværlige for os. Skraldebilerne har to rum – et til madaffald og et til restaffald – så det ville være fjollet at køre til egen omlastning med rest og væk med mad. Desuden investerede vi for syv år siden også i vores eget omlasteanlæg til restaffald, så den ville pludselig blive overflødig, hvis begge dele skulle køres væk.”

Den nye bioomlaster skulle etableres på den eksisterende omlasteplads, og derfor har det for Herning Kommune været en spændende proces at planlægge etableringen i deres bygning:

“Det har været et meget spændende samarbejde med Varig Teknik & Miljø. Det hele skulle jo nytænkes, tegnes og planlægges – og Fødevarestyrelsen var også inde over for at godkende indretningen i forhold til tiltrækning af skadedyr,” fortæller Karen Marie.

Udover de store besparelser på tid og transport, glæder Karen Marie Frost sig også over, at Kommunen har fået en løsning, der blev tilpasset lige netop dém:

“Vi har virkelig fået en individuel løsning udtænkt præcis til os,” slutter hun.

Dit affald – vores løsning

VARIG Teknik & Miljø A/S mener, at innovation inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din, min og klodens fremtid. Vi skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan løse jeres affaldsudfordringer med et skræddersyet biomlastesystem.