Hvorfor gøre det beskidte arbejde selv, når man bare kan trykke på en knap?

Varig Teknik & Miljø A/S har leveret et vaskeanlæg, BWK 1300 Small, til vask af affaldsbeholdere hos Esbjerg Kommunes Teknik & Miljø afdeling.

Krav om mere affaldssortering har øget mængden af containere til opsamling af forskellige affaldsfraktioner. Det betyder, at behovet for en tidsbesparende og effektiv rengøringsproces af containerne er steget, for ingen ønsker en beskidt- eller ildelugtende affaldsbeholder. Hos VARIG Teknik & Miljø har vi altid arbejdet på at gøre håndteringen af affald smartere.

Vi leverer vaskeløsninger, der passer til ethvert behov. Fra helt simple anlæg til fuldautomatiske vaskeanlæg med stor kapacitet. Vores vaskeanlæg benytter et patenteret system, hvor selve vaskecyklussen foregår i en lukket maskine. Mange af anlæggene er automatiske og programmérbare. Det betyder mere tid og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vaskeanlægget klarer det beskidte arbejde

Vi mener ikke, at man behøver at bruge flere ressourcer på rengøring af containere end højst nødvendigt. Et vaskeanlæg har mange åbenlyse fordele:

  • Effektiv og tidsbesparende rengøring
  • Vask af beholdere og containere helt op til 1100 liter
  • Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Bæredygtig vask med recirkulering af vaskevand

FRA BESKYTTELSESDRAGT OG KNOFEDT – TIL FLOW OG OVERSKUD

Da Esbjerg Kommune stod over for at skulle implementere affaldsspande til mad, forventede de en del ekstra “vaskearbejde”, der ville belaste arbejdsmiljøet i afdelingen. Derfor valgte de at investere i et vaskeanlæg fra Varig Teknik & Miljø A/S. Og den beslutning har gjort arbejdslivet lettere for medarbejderne.

Tidligere skulle medarbejderne trække i beskyttelsestøj og -udstyr og ikke lave andet end at vaske beholdere med en højtryksrenser hele dagen. Nu går de rundt i almindeligt arbejdstøj og ”hygger” sig med at styre vaskeanlægget, som klarer det beskidte arbejde. Og det har givet arbejdsmiljøet et stort løft, fortæller Michael Juul Jensen, som er teamkoordinator for “Industrimiljø & Affald”:

“Arbejdsmiljøet i afdelingen, som var udfordret af den manuelle vask af beholdere, har fået et stort løft, efter at vaskeanlægget har overtaget vasketjansen. Medarbejdernes arbejde er blevet mere alsidigt, for de kan foretage sig andre ting, mens anlægget vasker. Og det har gjort det mere overkommeligt for dem.”

Vaskeanlægget vasker beholdere fra 180L til 770L både udvendig og indvendig –  ved at rotere affaldsbeholderen 360 grader, så den bliver vasket på alle leder og kanter. Den er programmerbar – kan vaske bestemte steder på beholderen, hvis der er nogle steder, hvor der er ekstra behov for det. Vaskeprogrammer tilpasses løbende, så man sikrer en så optimal vask som muligt.

Renere affaldsbeholdere og bedre arbejdsmiljø

Effekten af vaskeanlægget kan ikke kun ses på de rene affaldsbeholdere. Det kan også tydeligt mærkes på medarbejdernes trivsel. Og så er det en stor sidegevinst, at selve organiseringen af arbejdet er blevet bedre:

“Det har været fantastisk, det må jeg sige. Det har gjort en rigtig stor forskel i vores medarbejderes hverdag. Vi har fået lavet et setup, der giver et meget bedre flow i processen. Vi har lavet en hal til vaskning og fået sat hele arbejdet omkring vask af beholdere meget bedre i system.”

Og at anlægget klarer vaskearbejdet godt, er Michael Juul Jensen heller ikke i tvivl om:

“Kvaliteten af vaskearbejdet er altid i orden. Er der en beholder, som maskinen ikke kan vaske ren, så bliver den kasseret. For så er der ikke noget, der kan vaske den ren,” slutter han.

Dit affald – vores løsning

VARIG Teknik & Miljø A/S mener, at innovation inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din, min og klodens fremtid. Vi skaber smartere affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan løse jeres affaldsudfordringer med et vaskeanlæg.