Omlastestation sparer kommune for ca. 1 mio. kr.

Færre kørselskilometer, mindre CO2-udledning og færre mandetimer er gevinsterne for Gribskov Kommune.

På genbrugsstationen Højelt på Bøgebjergvej i den nordsjællandske stationsby Græsted i Gribskov Kommune står en 29 tons tung komprimator. Den tunge maskine blev etableret for 10 år siden af Varig Teknik & Miljø og kaldes i fagsprog for en ”omlastestation”. Den har den fordel, at den både håndterer rest og bioaffald sammen, uden at det skal sorteres hver for sig.

Omlastestationen er hovedårsagen til, at Gribskov Kommune hvert år sparer ca. 1 mio. kroner på deres affaldshåndtering. Det fortæller Henrik Coff Andersen, der er driftsassistent i Gribskov Kommune, og som i mere end 12 år har taget sig af kommunens affald.

”Hovedgevinsten ligger i transporten af affaldet,” fortæller han.

Når landets skraldemænd tømmer borgernes skraldespande op i deres skraldebiler, sætter de normalt kursen mod det nærmeste forbrændingsanlæg, så snart skraldebilen er fyldt op. Det kan blive til nogle lange køreture, for der er ikke mange forbrændingsanlæg i Danmark.

Omlastestationen komprimerer affaldet fire til seks gange

I Gribskov Kommune lægger skraldemændene derimod vejen forbi omlastestationen på Højelt genbrugsstation på Bøgebjergvej. Her komprimeres alt affaldet, hvilket giver kommunen en meget stor besparelse, forklarer Henrik Coff Andersen.

”Med omlastestationen kan vi med én lastbil transportere ligeså meget affald, som der normalt er i seks skraldebiler. Det er jo en kæmpe besparelse i mandetimer og CO2-udledning, når affaldet skal transporteres langt. Jeg vil tro, at det i hvert fald sparer kommunen for ca. 1 mio. kroner om året i mandetimer og diesel. Dertil kommer besparelserne på CO2-udslip,” forklarer Henrik Coff Andersen.

Omlastestation gør affaldshåndteringen nemmere

Udover de klimamæssige fordele og den kommunale budgetbesparelse glæder Henrik Coff Andersen sig også over, at omlastestationen i Græsted er automatiseret og brugervenlig:

”Når skraldebilerne kommer ind med skrald, kan man styre hele processen fra et kontroltårn. I modsætning til den gamle omlastestation, som vi havde for over 10 år siden, skifter denne her selv containere. Det gør det meget lettere, og mandskabet er faktisk aldrig i direkte berøring med affaldet. Desuden er den også meget driftssikker”.

Han tøver derfor ikke med at anbefale omlastestationerne fra Varig Teknik & Miljø til andre kommuner:

”Det er en stor investering. Vores omlastestation er specialudviklet, så den passer lige nøjagtig til vores bygninger. Men har en kommune mere end ca. 50 km til forbrændingsanlæggene, så vil jeg mene, at det på sigt vil kunne betale sig – både økonomisk og miljømæssigt,” siger han.