Range Rullekompaktor

Rullekompaktor GIGANT GT 1750 fra Varig Teknik & Miljø er konstrueret til at komprimere større mængder voluminøst affald i åbne containere.

Kompaktoren er en effektiv, specialdesignet maskine til komprimering og neddeling af materiale i åbne containere. Containeren kan derved indeholde op til 5 gange så meget affald, og man vil spare store summer på omkostninger til tømning.

Ranger Rullekompaktor manøvres mellem containerne ved hjælp af skinner, og vil effektivt kunne benyttes til fra 2 – 8 containere med alle affaldstyper.

Vil du vide mere om dette produkt fra Varig Teknik?