Varig Teknik & Miljø A/S tilbyder netbaseret vejesystem til affaldsregistrering.

Varig online (vejesystem)

Systemet benyttes når flere brugere skal benytte samme affaldsløsning f.eks. indkøbscentre, lejlighedskomplekser og samlinger af virksomheder m.m. og er designet for komprimatorer og containere. Systemet kan også leveres til lifte for vejning og registrering af affaldsbeholdere.

Nøglekortet indlæses på et display, hvis det er flere typer affald, vælges typen, ellers åbnes låget på første tilgængelige komprimator automatisk og affaldet kastes i. Derefter indlæses kortet igen, låget lukkes, vejning og registrering er udført. Systemet er meget intuitivt og enkelt at bruge, data og rapporter samt status på komprimator er tilgængelig via netbaseret løsning, som let kan integreres med ejers egne systemer.

Det er mange som kan nyde godt af systemet, meget enkel tilgang gennem netlæser gør at rapporter og status hurtigt kan fremskaffes.
Meget enkel tilgang og brugervenligt.
Enkel pladsering af komprimator.
Her er det bare at vælge affaldstype, og låget åbner automatisk.
Hovedkomponenter for affaldsregistrering: Vejeramme, brugerterminal og nøglekort.