Omlastestation

Et Affaldslogistikcenter fra Varig Teknik & Miljø giver mulighed for at håndtere fraktionerne optimalt –  løsningen har følgende fordele:
  • Affaldet håndteres i et lukket system
  • Lugt- og støvgener minimeres
  • Forhindrer adgang til affaldet for skadedyr
  • Der er færre håndteringer af affaldet
  • Varig Teknik & Miljø A/S har 10 års erfaring med håndtering af bioaffald (Kat. 3)
Varig Teknik & Miljø A/S har sammen med Husmann, mulighed for at bygge kundetilpassede Affaldslogistikcentre – billederne er fra installationer leveret i 2018 - 2020

Mulighederne med Husmanns program af tragte, liftskuffer, stationære komprimatorer, rangersystemer, containere og vejesystemer giver en unik mulighed for at tilpasse løsningen til et specifikt krav. Med et erfaringsgrundlag der er baseret på et stort antal leverede løsninger – så sikrer et samarbejde med Varig Teknik & Miljø A/S at projektet kører på skinner. Man er altid velkommen til at kontakte os for fremvisning af eksisterende anlæg – her kan man ved selvsyn konstatere, at når det gælder udstyr til omlastning, så er løsningerne fra Husmann og Varig Teknik & Miljø i en klasse for sig selv.

Med en løsning, hvor borgerne afleverer i rene fraktioner – så er der mulighed for at bruge omlasteanlægget optimalt – guillotinelukningen i den ene side af tragten gør det muligt at køre f.eks. Restaffald i den anden side og mens restaffaldet skubbes ud i den tilhørende container, så kan der via transportbånd fyldes en anden fraktion i den side med guillotinelukning – når restaffaldet er kørt færdigt, kan der umiddelbart derefter køres ud i ny container med den ventende fraktion.

Se forskellige omlastesystemer

2 Videoer

Vil du vide mere om dette produkt fra Varig Teknik?