Omlastestationer optimerer hele logistikken omkring affaldshåndteringen

Med omlastestationer fra Varig Teknik oplever kommuner lavere transportomkostninger, bedre arbejdsmiljø og mindre besvær med affaldshåndteringen.

Fremtidens kommunale affaldshåndtering kører på skinner.
Sådan lyder budskabet fra svenske Björn Mårtensson, der er direktør for Varig Teknik & Miljø i Sverige.

Han har samarbejdet med den sydsvenske kommune Laholm og har etableret en moderne omlastestation til håndtering af rest- og industriaffald med udstyr fra Varig Teknik & Miljø.

“Ved at anvende omlastestationens komprimator og otte affaldscontainere på skinner har Laholm kommune fået en meget effektiv håndtering af de fire forskellige fraktioner, der genbruges i systemet,” siger Björn Mårtensson.

”Omlastestationen med containere på skinner er den første af sin art i Sverige. Men med de gode miljø- og leveringsresultater, kommunen har opnået, er der stor sandsynlighed for, at flere svenske kommuner i fremtiden vælger at investere i lignende omlastestationer,” uddyber Bjørn Mårtensson.

Og det kan de med fordel gøre. Udover at medføre en reduktion i antallet af kørte km, giver omlastestationerne også et bedre arbejdsmiljø og et langt mindre besværligt affaldssystem. Alt sammen noget, der bidrager til et mere bæredygtigt samfund.

”Vores omlastestationer er et lukket system med automatisk udskiftning af containere, der både håndterer husholdningsaffald og industriaffald. Ifølge vores kunder giver omlaststationerne et bedre arbejdsmiljø og mindre besvær ved affaldshåndteringen,” fortæller Henning Vestergaard, der er salgschef Varig Teknik & Miljø i Danmark.

Læs mere om Varig Teknik & Miljø’s omlastestationer her.

 

Populær affaldshåndtering i Danmark

I modsætning til i Sverige er de moderne omlastestationer allerede meget udbredte i Danmark.

Gribskov Kommune er en af de 5-10 kommuner i Danmark, som de seneste 10 år har haft stor succes med at anvende Varig Teknik & Miljø’s omlastestationer til at reducere deres biologiske affald og restaffald.

Læs hele historien om Gribskov Kommunes besparelser her.

Ifølge Henning Vestergaard er interessen for omlastestationer som fremtidig affaldsløsning stigende:

”Der har været meget stor interesse for vores omlastestationer i Danmark i de seneste år, så det går kun fremad. Vi bygger i år omlastestationer for Hjørring, Langeland og Tønder Kommune i Danmark, og her forventes lige så gode resultater som i Laholm Kommune i Sverige.”

Håber på norsk interesse for omlastestationer

Også i Norge kan fremtidens affaldshåndtering meget vel komme til at køre på skinner. I 2003 oprettede Bærum Kommune for eksempel en omlastestation med otte containere og har i maj 2019 købt 8 yderligere containere.

Og med et stigende fokus på bæredygtige løsninger i kommunalt regi giver det håb for udbredelsen af endnu flere af de smarte omlastestationer.

”Med et øget fokus på omlastestationer og deres gode resultater håber vi på en øget interesse blandt kommunerne i Norge. Der er mange gammeldags omlastestationer, som med fordel kan opgraderes” fortæller Harald Haug, der er daglig leder hos Varig Teknik & Miljø i Norge.