DIXI Ballepressere

Varig Teknik & Miljø A/S fører et bredt sortiment af vertikale kvalitetsballepressere fra tyske DIXI. Med det store program fra DIXI, sikrer vi en optimal løsning, hvor håndtering af forskellige affaldstyper er optimeret i forhold til mængder og typer. Med en ballepresse kan der håndteres både pap, papir, forskellige plasttyper, dåser og tønder – der er mulighed for at vælge en løsning, hvor samme presse kan håndtere flere typer samtidig.

Fra DIXI 10S er alle maskiner udstyret med LED display hvor der nemt vælges affaldstype, ballestørrelse og cyklustider, dette optimerer det daglige arbejde med ballepresserne.